Welkom op onze website!

Graag willen we benadrukken dat we ons uiterste best doen om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. Echter, is het belangrijk op te merken dat er fouten, spelfouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden kunnen voorkomen op deze website. Hoewel we streven naar de hoogste kwaliteit, kunnen we geen garantie geven voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde inhoud.

Het is ons doel om waardevolle informatie te bieden, maar het is belangrijk om te begrijpen dat de inhoud op deze website uitsluitend bedoeld is voor algemene informatieve doeleinden. We willen u erop wijzen dat we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website. Dit omvat eventuele fouten, onnauwkeurigheden of vertragingen in de informatie, alsmede eventuele prijsfouten of andere onjuistheden die op de website kunnen voorkomen. We doen ons best om eventuele fouten of onjuistheden te corrigeren en om de inhoud van de website up-to-date te houden.

We streven ernaar uw privacy te beschermen, maar we kunnen de vertrouwelijkheid van informatie die via deze website wordt verzonden niet garanderen, gezien de inherente risico's van communicatie via internet. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, afbeeldingen en materialen op deze website zijn eigendom van Woodies of zijn opgenomen met toestemming van de rechtmatige eigenaar. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woodies de inhoud, afbeeldingen of materialen van deze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken.


We begrijpen dat disclaimers soms als afstandelijk of juridisch kunnen overkomen. We willen echter benadrukken dat we waarde hechten aan het verstrekken van betrouwbare informatie en het opbouwen van vertrouwen met onze bezoekers. We zullen blijven streven naar een optimale gebruikerservaring en nodigen u uit om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze website.


We waarderen uw bezoek aan onze website en hopen dat u waardevolle informatie en een positieve ervaring zult vinden.

Scroll naar boven